Δραστηριότητες

Οι εκδηλώσεις της Ε.Φ.Α. από την ημερομηνία ιδρύσεώς της, είναι τακτικές και ποικίλες

Διαλέξεις από διακεκριμένους επιστήμονες

Επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία

Εκδρομές σε χώρους πολιτισμού

Οργάνωση συνεδρίων και ημερίδων, καθώς και αφιερωματικών εκδηλώσεων

Το περιοδικό Ανθέμιον

Διαβάστε τα πιο πρόσφατα τεύχη του περιοδικού

Συνεργασίες
TOP