Ανθέμιον 14-15

28 Μαΐου 2005

HMEPIΔA JEAN MARCADÉ

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Άρθρα
Προσφώνηση Προέδρου ΕΦΑ Μανόλη Νειάδα 1
Προσφώνηση Αντιπροέδρου ΕΦΑ Έβης Τουλούπα 2
Οι συμβολές του Jean Marcadé στην αποκατάσταση των εναετίων γλυπτών του Παρθενώνα Μάντης, Α. 3-11
Προσωπικά ενθυμήματα από τον δάσκαλο Jean Marcadé Μαχαίρα, Β. 12-13
Η δημοσίευση των γλυπτών του Άργους από τον Jean Marcadé Μαχαίρα, Β. 14-19
Ο Jean Marcadé στους Δελφούς Croissant, F. 20-25
Τα «Τεγεατικά» του Jean Marcadé Δεληβορριάς, Α. 26-27
Ο Jean Marcadé στη Δήλο Ζαφειροπούλου, Φ. 28-31
Ο Jean Marcadé και τα γλυπτά της Δήλου Τριάντη, Ι. Α. 32-36
Ομιλία J. Marcadé Marcadé, J. 38-43
Στιγμιότυπα
Στιγμιότυπα από την εκδήλωση 44-46
Άρθρα
1975-2005: Η νέα αναστήλωση των Μνημείων της Αθηναϊκής Ακρόπολης Μαλλούχου-Tufano, Φ. 47-56
TOP