Ανθέμιον 17

Νοέμβριος 2007

Ημερίδα στη Μνήμη Θεόδωρου Σκουλικίδη

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Άρθρα
Χαιρετισμός Προέδρου της Ένωσης Φίλων Ακροπόλεως Μανώλη Νειάδα 1-2
Χαιρετισμός Προέδρου Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως Ομοτ. Καθ. Χ. Μπούρα 3
Χαιρετισμός της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης Μ. Ιωαννίδου 4-5
Χαιρετισμός της Αλίκης Βενιέρη-Σκουλικίδη 6
Χαιρετισμός του Αθανάσιου Κωνσταντινίδη 8
Χαιρετισμός Ομοτ. Καθ. ΕΜΠ Θεοδόση Τάσιου 7
Στιγμιότυπα
Στιγμιότυπα από τη ζωή του Θ. Σκουλικίδη 9-10
Άρθρα
Η προσφορά του Θεοδώρου Σκουλικίδη στο ΕΜΠ και στη Σχολή Χημικών Μηχανικών Ανδρεόπουλος, Α.Γ. 11-12
Ο Θεόδωρος Σκουλικίδης, η φυσικοχημεία στο ΕΜΠ και τα υλικά Βασιλείου, Π. 13-15
Θ. Σκουλικίδης: 30 χρόνια πρωτοποριακή έρευνα για τη συντήρηση των μνημείων της Ακρόπολης Παπακωνσταντίνου-Ζιώτη, Ε. 16-20
Τα λέϊζερ στη συντήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς Φωτάκης, Κ. 21-24
The conservation of the stone today: critical approach and international trends Laurenzi-Tabasso, M. 25-33
Στιγμιότυπα
Στιγμιότυπα από την επαγγελματική σταδιοδρομία του Θ. Σκουλικίδη 33-36
Άρθρα
Ο Θεόδωρος Σκουλικίδης εξομολογείται στον Άρη Σκιαδόπουλο Σκιαδόπουλος, Α. 37-38
Τα «Πάρεργα» του Θεόδωρου Σκουλικίδη 38
Στιγμιότυπα
Στιγμιότυπα από την εκδήλωση 39-40
TOP