Ανθέμιον 20

Δεκέμβριος 2009

Μουσείο Ακρόπολης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Άρθρα
Ο Δημήτρης Παντερμαλής σχολιάζει το Μουσείο της Ακρόπολης Ελευθεράτου, Σ. 6-10
Η Έκθεση του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης Βλασσοπούλου, Χ. 11-12
Η αίθουσα των κλιτύων της Ακρόπολης Ελευθεράτου, Σ. 13-15
Εκθέματα από τα ιερά των κλιτύων της Ακρόπολης στην πρώτη αίθουσα του Μουσείου Χωρέμη-Σπετσιέρη, Α 16-18
Η Έκθεση των Αρχαϊκών και Κλασικών γλυπτών στο Μουσείο Ακρόπολης Βλασσοπούλου, Χ. – Μάντης, Α. 19-31
Η αίθουσα των μεταπαρθενώνειων εκθεμάτων (5ος αι. π.Χ. - 5ος αι. μ.Χ.) Χωρέμη-Σπετσιέρη, Α. 32-33
Η Πρόκνη και ο Ίτυς στο Μουσείο Ακρόπολης Τουλούπα, Ε. 34
1988-2009: Η Ένωση Φίλων Ακροπόλεως ενηλικιώνεται… Τουλούπα, Ε. 35-38
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κύριος Κάρολος Παπούλιας Επίτιμος Πρόεδρος της ΕΦΑ 39
Οι «Φίλοι» μας γράφουν
Ο Πωλ Βαλερύ και ο Παρθενώνας Κουρούκλη, Ν. 40
Εκδρομή στη Μεσσηνία (20-23 Ιουνίου 2008) Μαλικούρτη, Α. 40-42
Εκδρομή στην Περαχώρα (10 Οκτωβρίου 2009) Μαλικούρτη, Α. 42-43
Επίσκεψη στη Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (21 Οκτωβρίου 2009) Μαλικούρτη, Α. 43
Η δραστηριότητα των «Φίλων»
2008 - 2009 Μαλλούχου-Tufano, Φ. 47
Η δραστηριότητα των «Φίλων»
Νέα της ΕΦΑ 46
Οι «Φίλοι» που έφυγαν
Άρις Σταματόπουλος (1930-2009) Τουλούπα, Ε. 47
TOP