Ανθέμιον 27

Δεκέμβριος 2016

Οι επιγραφές της Ακρόπολης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Άρθρα
Οι Επιγραφές της Ακροπόλεως Εἰς μνήμην Στεφάνου Ν. Κουμανούδη (1931-1987) Ματθαίου, Α. Π. 1-21
Επιγραφικό Μουσείο: Επανέκθεση των αιθουσών 11 και 9 του Επιγραφικού Μουσείου Ζαββού, Ε., Θέμος, Α., Χωρέμη, Ε.-Λ. 22-33
Γιάννης Μηλιάδης: μια πολύπλευρη προσωπικότητα των γραμμάτων μας Παπακώστας, Γ. 34-37
Ο Γιάννης Μηλιάδης και η συντήρηση, προστασία και ανάδειξη των μνημείων της Ακρόπολης Μαλλούχου - Tufano, Φ. 38-43
Καταστρέφειν και Χαίρειν Μηλιάδης, Γ. 44-47
Ο Γιάννης Μηλιάδης μέσα από την αλληλογραφία του με την Έλλη Λαμπρίδη 1925-1936 Επιμ.Κειμένου Χατζή, Γ. 48
Οι «Φίλοι» μας γράφουν
Εκδρομή στην Ελευσίνα (21 Οκτωβρίου 2016) Φύτος, Μ. 49-52
Η εκδρομή στον Ραμνούντα (10 Νοεμβρίου 2016) Ιωαννίδου, Μ. 52-55
Εκδρομή στη Θήβα (18 Νοεμβρίου 2016) Κλαδάκη-Βρατσάνου, Ε. 55-56
Εκδρομή στους Νομούς Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας (9-11 Ιουνίου 2016) Μαλικούρτη, Α. 57-62
Νέα της ΕΦΑ 63
Στιγμιότυπα
Στιγμιότυπα από την εκδρομή στους Δελφούς 64-65
Η δραστηριότητα των «Φίλων» 66-69
Οι «Φίλοι» που έφυγαν
Χαράλαμπος Μπούρας: Ήρως Κτίστης Κορρές, Μ. 70
Αλέξανδρος Μάντης (1947-2017) Μπάνου, Ε. Σπ. 71
Λέλα (Ελένη) Αντύπα Κασσαβέτη Χατζηασλάνη, Κ. 72
TOP