Ανθέμιον 28

Δεκέμβριος 2017

Η Αθήνα κέντρο του Πλατωνισμού και του Νεοπλατωνισμού

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Άρθρα
Ο Πλατωνισμός στην Ελλάδα. Συνέχειες και Ασυνέχειες μιας αρχαίας φιλοσοφικής παράδοσης Καλλιγάς, Π. 1-14
Οι φιλοσοφικές σχολές της ύστερης αρχαιότητας στην Αθήνα:τα υλικά κατάλοιπα Μπάνου, Ε. Σπ., Τσόγκα, K. 15-32
Το πρώτο σχέδιο της Αθήνας και τα μνημεία της Aκρόπολης Καρύδης, Δ. Ν. 33-40
 
Οι «Φίλοι» μας γράφουν
Εκδρομή στην Αίγινα (11-12 Μαΐου 2017) Ιωαννίδου, Μ. 41-47
Εκδρομή στην Κρήτη (7-10 Iουνίου) Μαλικούρτη, Α. 47-53
Το Ηραίον Άργους Καραχρήστου, Ι. 54-56
 
Νέα της ΕΦΑ 56-57
Στιγμιότυπα
Στιγμιότυπα από τις εκδρομές και τις επισκέψεις 58-59
                  Η δραστηριότητα των «Φίλων» 60-63
   
Οι «Φίλοι» που έφυγαν
Παύλος Κοντέλλης Κοντέλλη, Α. 64
Μιχάλης Ετζέογλου Ετζέογλου, Ρ., Τσάκος, Κ. 64
TOP