Ανθέμιον 3

Δεκέμβριος 1997

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Άρθρα
Εισαγωγικό Σημείωμα Προέδρου ΕΦΑ Φαίδωνα Στράτου Στράτος, Φ. 2
Τα Αρχαιολογικά Μουσεία της Α’ Εφορείας Αρχαιοτήτων Καλλιγάς, Π. Γ. 3-17
 
Η δραστηριότητα των «Φίλων»
5-8 Ιουνίου 1996 – Εκδρομή στις αρχαιότητες των Νομών Άρτας και Πρέβεζας Τουλούπα, Ε. 18
23 Οκτωβρίου 1996 – Ομιλία στην Ακρόπολη του πολιτικού μηχανικού κου Ζάμπα με θέμα «Μεγάλες φθορές και αναστηλωτικά προβλήματα στη βόρεια κιονοστοιχία του Παρθενώνος»   18-19
13 Νοεμβρίου 1996 – Ομιλία του τοπογράφου-αρχιτέκτονος κου Κ. Καζαμιάκη με θέμα «Η αρχαία οδός Τριπόδων και τα χορηγικά μνημεία»   19-20
18 Δεκεμβρίου 1996 – Ομιλία του αρχιτέκτονος κου Γ. Πανέτσου με θέμα «Η Έκθεση ‘Παρθενών: Αρχιτεκτονική και Συντήρηση’ στην Osaka Ιαπωνίας»   21
     
Ειδήσεις από την Α’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Ακρόπολη Τουλούπα, Ε. 22-23
Νότια Κλιτύς Τουλούπα, Ε. 23
Άλλοι Χώροι Τουλούπα, Ε. 23
     
TOP