Γίνε Μέλος

Για να γίνετε Μέλη της Ένωσης Φίλων Ακροπόλεως, πρέπει να συμπληρώσετε διαδικτυακά τη σχετική Αίτηση Εγγραφής, η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία.  

Κατόπιν, το Διοικητικό Συμβούλιο στις τακτικές του Συνεδριάσεις, αποφασίζει για την έγκριση των Μελών, την οποία αναγγέλλει στον/στην αιτούντα/αιτούσα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Τα Νέα Μέλη καταβάλλουν άπαξ €20 για την εγγραφή τους και €30 για την ετήσια συνδρομή τους.  

Με την εγγραφή τους και την τακτική καταβολή της ετήσιας συνδρομής, τα Μέλη αποκτούν, από τη Γραμματεία του Σωματείου, «Κάρτα Μέλους».

Η Ένωση Φίλων Ακροπόλεως (Ε.Φ.Α.) παρέχει στα Μέλη της:

  • Δικαίωμα ελευθέρας εισόδου στην Ακρόπολη και στο Μουσείο Ακρόπολης.
  • Δικαίωμα ελευθέρας εισόδου στα δημόσια Μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας.
  • Δικαίωμα έκπτωσης στην τιμή πώλησης όλων των εκδόσεών της.
  • Δωρεάν διάθεση του ενημερωτικού περιοδικού «Ανθέμιον».
  • Ενημέρωση για τις εκδηλώσεις των Φίλων και δυνατότητα συμμετοχής σε αυτές.

Η συνδρομή μπορεί να εξοφλείται στο Γραφείο των Φίλων, Μακρυγιάννη 2-4 (Κτήριο Weiler) με μετρητά ή στο λογαριασμό της Ε.Φ.Α. στην Alpha Bank (Bank account No.: 177 00 200 20000 53 και IBAN: GR4701 4017 7017 7002 0020 00053).

  • Η συνδρομή Μέλους ανέρχεται στα €30, αντίστοιχα στα €50 για τα ζεύγη και €20 για τους φοιτητές.
  • Η εγγραφή (άπαξ) ορίζεται στα 20 ευρώ.

Στις εκδρομές και ξεναγήσεις, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενημερωμένη Κάρτα Μέλους.

Στις εκδρομές, ένα Μέλος μπορεί να δηλώσει και ένα μη Μέλος, εφ’ όσον υπάρχουν κενές θέσεις.

Το τηλέφωνο της Ε.Φ.Α. για επικοινωνία, τις ημέρες και ώρες των ξεναγήσεων και εκδρομών είναι το  +30 2109240011.

TOP