ο σκοπός της ένωσης

Σκοπός της Ένωσης είναι η συμπαράσταση και παροχή διευκολύνσεων προς όλους τους φορείς, οι οποίοι ασχολούνται με τη μελέτη, τη διαχείριση, την προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη της Ακροπόλεως Αθηνών και των αρχαιολογικών χώρων που την περιβάλλουν.

Οι φορείς είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών (ΕΦ.Α.Π.Α.), η Επιτροπή και η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΕΣΜΑ/ΥΣΜΑ) και το Μουσείο Ακρόπολης.
Άλλος στόχος της Ένωσης είναι η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών σε σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά και ιδιαίτερα με την Αθηναϊκή Ακρόπολη, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

TOP