το έργο της ένωσης

Η Ε.Φ.Α. συνεργάζεται και υποστηρίζει την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών (ΕΦ.Α.Π.Α.), την Επιτροπή και Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Ε.Σ.Μ.Α/Υ.Σ.Μ.Α.) καθώς και το Μουσείο Ακρόπολης.

Οι εκδηλώσεις της Ένωσης από την ημερομηνία ιδρύσεώς της, είναι τακτικές και ποικίλες: διαλέξεις από διακεκριμένους ομιλητές στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης, επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία, εκδρομές, οργάνωση συνεδρίων και ημερίδων, τιμητικές αφιερωματικές εκδηλώσεις και άλλες.

Πλούσια είναι και η εκδοτική δραστηριότητα της Ε.Φ.Α. (βιβλία, αρχαιολογικοί οδηγοί, Ανθέμιο) με σκοπό την ενημέρωση των Μελών της αλλά και του ευρύτερου κοινού για ό,τι αφορά τα μνημεία και το περιβάλλον της Ακρόπολης. Aντίτυπα των εκδόσεων της Ε.Φ.Α. έχουν δωρηθεί σε επίσημους επισκέπτες της ΕΦ.Α.Π.Α. αλλά και σε Βιβλιοθήκες Αρχαιολογικών Σχολών, Πανεπιστημίων και άλλων πολιτιστικών φορέων. Ο αρχαιολογικός οδηγός «Ακρόπολη και Μουσείο» έχει σταλεί σε σχολεία, ιδρύματα και πολιτιστικούς συλλόγους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ενδεικτικά αναφέρεται ο Σύλλογος «Οι Φίλοι της Μαριούπολης», στον οποίο εστάλη ένας μεγάλος αριθμός αντιτύπων. Πρόσφατα (Νοέμβριος 2019) διατέθηκαν αντίτυπα από τις εκδόσεις της Ε.Φ.Α. (αρχαιολογικοί οδηγοί, Ανθέμιο, βιβλία) για τον εμπλουτισμό της Δανειστικής Βιβλιοθήκης της Μεγάλης του Γένους Σχολής στην Κωνσταντινούπολη.

Επίσης η  Ένωση στάθηκε πάντοτε αρωγός στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα που οργανώνονται από την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.) και έχει συμβάλει στην ανανέωση και τον εμπλουτισμό πολλών εκπαιδευτικών μουσειοσκευών της ΥΣΜΑ που χρησιμοποιούνται από εκπαιδευτικούς και μαθητές σε σχολεία όλης της χώρας. Το 2008, η Ένωση οργάνωσε Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα την Ακρόπολη, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας.

Η Ε.Φ.Α. υποστηρίζει ενεργά το Μουσείο Αφής του Φάρου Τυφλών και φροντίζει τον εμπλουτισμό του με ειδικά προσαρμοσμένο υλικό από τον γλυπτό διάκοσμο και την αρχιτεκτονική των μνημείων Ακροπόλεως.

Mε την ευελιξία που χαρακτηρίζει τον προγραμματισμό και τις διαδικασίες κάθε εθελοντικού σώματος η E.Φ.A.  καλύπτει τυχόν κενά και επείγουσες ανάγκες, που δεν έχει την ευχέρεια να καλύψει ο δύσκαμπτος κρατικός μηχανισμός. Οι δραστηριότητες της E.Φ.A. για την κάλυψη τέτοιων αναγκών  ποικίλλουν σε χαρακτήρα, σημασία και έκταση, όπως:

  • Η διαχείριση ειδικών κονδυλίων για ειδικά έργα (όπως λ.χ. του ειδικού κονδυλίου της UNESCO για το τριετές πρόγραμμα συντηρήσεως για την επιφάνεια του Ερεχθείου της Υ.Σ.Μ.Α.).
  • Κάλυψη δαπάνης επισκευαστικών εργασιών σε αίθουσες του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης.
  • Κάλυψη εξόδων για εκδόσεις εντύπων με την ευκαιρία εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Λόφοι Πνύκας-Νυμφών-Μουσών – Τα Τείχη Αφηγούνται).
  • Διαχείριση από την Ε.Φ.Α. για λογαριασμό της Α’ Ε.Π.Κ.Α. οικονομικών χορηγιών για εργασίες συντήρησης στη Νότια Κλιτύ Ακροπόλεως και στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Αγοράς.
  • Κάλυψη μέρους δαπάνης της 6ης Διεθνούς Συναντήσεως για την Αναστήλωση των Μνημείων της Ακρόπολης.
  • Διαχείριση χρηματικού ποσού που συγκεντρώθηκε στη μνήμη Χαράλαμπου Μπούρα για κάλυψη δραστηριότητας της Υ.Σ.Μ.Α.
  • Διαχείριση της χορηγίας του Ιδρύματος Παύλου & Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου προς την Υ.Σ.Μ.Α. για τις μελέτες αποκατάστασης του κτηρίου στην οδό Πολυγνώτου 13, ως Κέντρο Τεκμηρίωσης Έργων Ακροπόλεως «Χαράλαμπος Μπούρας».
  • Διαχείριση της χορηγίας του Οργανισμού ΝΕΟΝ προς την ΕΦ.Α.Π.Α. για την εκτέλεση εργασιών σε κτήρια και αρχαιολογικούς χώρους αρμοδιότητας της Εφορείας.

Οι ως άνω δραστηριότητες της Ε.Φ.Α. χρηματοδοτούνται από τις συνδρομές των Μελών της, από τις πωλήσεις των εκδόσεών της και από χορηγίες.

TOP