Το Ανθέμιον

Το Ανθέμιον είναι ένα επιστημονικό περιοδικό υψηλής εκλαΐκευσης. Το πρώτο τεύχος εξεδόθη το 1995 και έως τώρα έχουν εκδοθεί 31 τεύχη. Ορισμένα τεύχη είναι αφιερωμένα σε ημερίδες, που έγιναν για να τιμήσουν επιφανείς αρχαιολόγους και επιστήμονες, που είχαν σχέση με την Ακρόπολη (Jean Marcadé, Θεόδωρος Σκουλικίδης).

Το τεύχος 19 είναι αφιερωμένο στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό, που διοργανώθηκε από την Ε.Φ.Α. και το Υπουργείο Παιδείας. Από το τεύχος 22 και εξής, το Ανθέμιον περιλαμβάνει ειδικά θεματικά αφιερώματα (Ερέχθειο, Ηρώδης Αττικός, Έργο της Νέας Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών, τα Μάρμαρα του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο, Επιγραφές της Ακρόπολης, Η Αθήνα κέντρο του Πλατωνισμού και του Νεοπλατωνισμού, Πελοποννησιακός Πόλεμος και Λατρείες στην Ακρόπολη).

Το τεύχος 24 είναι αφιερωμένο στα 25 χρόνια από την ίδρυση της Ε.Φ.Α.

TOP