χορηγίες & δωρεές

2000-2021

Ιδρύματα

 • Ίδρυμα Μποδοσάκη
 • Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου
 • Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου
 • Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης

Εταιρείες

 • Club Hotel Casino Loutraki
 • Οδών και Οδοστρωμάτων Α.Ε. (Νικ. & Αικ. Παράσχη)

Φυσικά πρόσωπα

 • Κοντέλλη Παύλος & Άριαν
 • Κυριακοπούλου Καίτη
 • Μπίμπας Αντώνιος
 • Νειάδας Μανώλης

Τραπεζικά ιδρύματα

 • Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
TOP