Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Σας καλοσωρίζουμε στον ιστότοπο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ» (εφεξής: ΕΦΑ). Η χρήση του ιστότοπου διέπεται από τους παρόντες γενικούς όρους, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά, καθώς οι χρήση του ιστότοπου συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Σας προτείνουμε να συμβουλεύεστε τις οδηγίες τακτικά καθώς μπορεί να τροποποιoύνται περιστασιακά και χωρίς προειδοποίηση. Κάθε φορά που εισέρχεστε στον ιστότοπο αυτόν επιβεβαιώνετε τη συμφωνία σας με τους εκάστοτε ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε τους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης, παρακαλούμε να μην επισκεφτείτε τον διαδικτυακό μας τόπο και να μην κάνετε χρήση αυτού.

Διανοητική Ιδιοκτησία

Η ΕΦΑ διατηρεί και διαχειρίζεται αυτό τον ιστότοπο. Η παρουσίαση και το εν γένει υλικό συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων κατοχυρωμένων ή μη, των λογοτύπων και των κατοχυρωμένων ονομάτων χώρου που είναι αναρτημένες στον ιστότοπο www.acropolisfriends.gr (εφ’ εξής ο «Ιστότοπος»), προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους περί Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Το εν λόγω υλικό είτε αποτελεί ιδιοκτησία της ΕΦΑ είτε ανήκει σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και χρησιμοποιείται βάσει άδειας χρήσης από τους δικαιούχους του.

Πιο συγκεκριμένα τα πνευματικά δικαιώματα των κάτωθι φωτογραφιών ανήκουν στην Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης:

© Αρχείο ΥΣΜΑ-ΕΣΜΑ 1 : Άποψη της Ακρόπολης από Δ, Από την Πνύκα (2002)
© Αρχείο ΥΣΜΑ-ΕΣΜΑ 2 :Άποψη της Ακρόπολης από ΝΑ
© Αρχείο ΥΣΜΑ-ΕΣΜΑ 4 :Άποψη της Ακρόπολης από ΒΑ (2011)
© Αρχείο ΥΣΜΑ-ΕΣΜΑ 6 :Εύζωνες στην Ακρόπολη. Άποψη των Προπυλαίων από ΝΑ (2003)
© Αρχείο ΥΣΜΑ-ΕΣΜΑ 7 :Το Ερέχθειο από Α (1988)
© Αρχείο ΥΣΜΑ-ΕΣΜΑ 10 :Ο Ναός της Αθηνάς Νίκης από Α (2010)
Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η τροποποίηση, η επανέκδοση, η ανάρτηση, η παραποίηση, η μετάδοση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο διανομή του υλικού του Ιστότοπου, ολοκλήρου ή μέρους αυτού, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της ΕΦΑ. Επιτρέπονται αντίγραφα για προσωπική, μη εμπορική, κατ’οίκον χρήση.
Η ακόλουθη σημείωση πρέπει να αναγράφεται σε όλα τα αντίγραφα του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Ιστότοπου:
“COPYRIGHT © ΕΦΑ. Κατοχύρωση όλων των δικαιωμάτων”.

Η εξουσιοδοτημένη χρήση των οπτικών μέσων, τα οποία είτε συγκροτούν τον Ιστότοπο είτε περιέχονται σε αυτόν, συνεπάγεται ότι αυτά δεν επιτρέπεται να παραποιούνται, να τροποποιούνται ή να μεταβάλλονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
Η ΕΦΑ διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει σε κάθε κατάλληλο ένδικο βοήθημα κατά οποιουδήποτε παραβιάζει τα δικαιώματα της διανοητικής της ιδιοκτησίας.

Συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες

Η ΕΦΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για ιστοσελίδες τρίτων στις οποίες ενδέχεται να έχετε πρόσβαση μέσω αυτού του Ιστότοπου. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να ελέγξουμε το περιεχόμενο τέτοιων ιστοσελίδων τρίτων, οι οποίες είναι και παραμένουν απόλυτα ανεξάρτητες από την ΕΦΑ. Η ΕΦΑ δεν παρέχει καμία εγγύηση ως προς την πληρότητα, επικαιρότητα, ακρίβεια και ορθότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων τρίτων και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία τυχόν προκληθεί από το περιεχόμενο που βρίσκεται στις ιστοσελίδες αυτές. Επιπρόσθετα, η ύπαρξη σύνδεσης μεταξύ του Ιστότοπου της ΕΦΑ και ιστότοπου τρίτου δεν υπονοεί σε καμία περίπτωση ότι η ΕΦΑ εγκρίνει το περιεχόμενο του ιστότοπου ή, επιπλέον, οποιαδήποτε χρήση του εν λόγω περιεχομένου. Επίσης φέρετε την ευθύνη για τη λήψη των απαραίτητων προληπτικών μέτρων έτσι ώστε να αποτρέπεται η επιμόλυνση του Ιστότοπου από ιούς. Οι εξωτερικές ιστοσελίδες μπορούν να περιέχουν ηλεκτρονικές υπερσυνδέσεις (hyperlinks) που οδηγούν στον Ιστότοπο αυτό. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η ρητή συναίνεση της ΕΦΑ πριν την εγκατάσταση μιας τέτοιας σύνδεσης. Η ΕΦΑ σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τη μη διαθεσιμότητα τέτοιων εξωτερικών ιστοσελίδων. Η ΕΦΑ δεν είναι εξουσιοδοτημένη να αναθεωρεί, να ελέγχει ή να εγκρίνει, και δεν φέρει ευθύνη για, το περιεχόμενο εξωτερικών ιστοσελίδων ή διαφημίσεις, προϊόντα ή άλλο υλικό που διατίθενται ή είναι προσβάσιμα μέσω αυτών των ιστοσελίδων.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Για την ΕΦΑ, η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών δεδομένων της ΕΦΑ που βρίσκεται διαθέσιμη στον ιστότοπο αυτό https://acropolisfriends.gr/πολιτική-προστασίας, ώστε να ενημερωθείτε για τον τρόπο και τους όρους επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Μη Εμπιστευτικές Πληροφορίες

Ο Ιστότοπος δεν έχει σχεδιαστεί ώστε να δέχεται εμπιστευτικές πληροφορίες τις οποίες ενδέχεται να υποβάλλετε. Ως εκ τούτου, και με την εξαίρεση των προσωπικών δεδομένων, οι όροι και προϋποθέσεις συλλογής και επεξεργασίας των οποίων αναφέρονται στην Πολιτική Επεξεργασίας  Προσωπικών  Δεδομένων https://acropolisfriends.gr/πολιτική-προστασίας, κάθε πληροφορία, σε οποιαδήποτε μορφή: έγγραφα, δεδομένα, γραφικά, ερωτήσεις, προτάσεις, έννοιες, σχόλια ή άλλα, που θα μας κοινοποιήσετε στον Ιστότοπο αυτό, δεν θα θεωρηθούν με κανένα τρόπο εμπιστευτικές. Συνεπώς, το να μας μεταδώσετε αυτά τα δεδομένα μας παρέχει το δικαίωμα να τα χρησιμοποιήσουμε, να τα αναπαράγουμε, να τα διαδώσουμε, να τα τροποποιήσουμε ή να τα μεταδώσουμε με σκοπό την επεξεργασία της αίτησής σας.

Περιορισμοί Ευθύνης

Η ΕΦΑ καταβάλλει κάθε προσπάθεια να εξασφαλιστεί κατά το δυνατό η ακρίβεια και η ενημερότητα των πληροφοριών στον Ιστότοπο. H ΕΦΑ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο του Ιστότοπου οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Η ΕΦΑ όμως δε μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια, την ενημερότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που διατίθενται στον Ιστότοπο. Ως εκ τούτου, και με εξαίρεση τις άμεσες ζημίες που προκύπτουν από πλημμελή συμπεριφορά ή από κακή διαχείριση εκ μέρους της ΕΦΑ, η εταιρεία δεν ευθύνεται για:
– Οποιαδήποτε ανακρίβεια, λάθος ή παράλειψη στις πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο.
– Οποιεσδήποτε ζημίες που προκύπτουν από δόλια επέμβαση τρίτων στον Ιστότοπο η οποία οδηγεί στην τροποποίηση των πληροφοριών ή του υλικού που παρέχονται στον Ιστότοπο.
– Γενικότερα, οποιεσδήποτε ζημίες, άμεσες ή έμμεσες, ανεξάρτητα από την αιτία, την προέλευση, τη φύση ή τις συνέπειές τους, ακόμα και στην περίπτωση που η ΕΦΑ είναι ενήμερη για την πιθανή ύπαρξη τέτοιων ζημιών, ακόμα και αν είναι αποτέλεσμα (α) πρόσβασης ή μη δυνατότητας πρόσβασης στον Ιστότοπο, (β) χρήσης του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανόμενων ζημιών ή ιών που ενδέχεται να μεταδοθούν στον υπολογιστή σας ή σε οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή/και (γ) οποιασδήποτε ένδειξης εμπιστοσύνης προς τις πληροφορίες που παρέχονται άμεσα ή έμμεσα στον Ιστότοπο.
Το υλικό του Ιστότοπου και κάθε άλλου ιστότοπου παρέχονται «ως έχουν», χωρίς εγγύηση, άμεση ή έμμεση. Η ΕΦΑ δεν παρέχει καμία ρητή ή έμμεση εγγύηση που να σχετίζεται, χωρίς περιορισμό, με την εμπορικότητα και την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση.
Ο χρήστης του Ιστότοπου υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία τυχόν υποστεί η ΕΦΑ, οι συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, οι υπάλληλοί της, τα διευθυντικά της στελέχη, το προσωπικό της, οι αντιπρόσωποι και οι προμηθευτές αυτής, καθώς και οι συνεργάτες της από κάθε είδους ζημία, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων και εύλογης αμοιβής νομικών συμβούλων, από τυχόν παραβίαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης του ιστότοπου.

Διαθεσιμότητα του Ιστότοπου

Ως χρήστες αναγνωρίζετε ότι (α) τεχνικά σφάλματα δεν μπορούν να αποφευχθούν πλήρως και η ΕΦΑ δεν μπορεί να αποδεχθεί καμία ευθύνη για αυτά, (β) είναι δυνατό τέτοια σφάλματα να οδηγήσουν στην προσωρινή μη διαθεσιμότητα του Ιστότοπου και, (γ) συνθήκες και ενέργειες εκτός του ελέγχου της ΕΦΑ ίσως επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία του Ιστότοπου, π.χ. συνδέσεις μετάδοσης και τηλεπικοινωνίας μεταξύ σας και της ΕΦΑ και της ΕΦΑ και άλλων συστημάτων και δικτύων.
Η ΕΦΑ ή/και οι προμηθευτές της δικαιούνται οποιαδήποτε στιγμή, είτε σε προσωρινή είτε σε μόνιμη βάση, να τροποποιούν τον Ιστότοπο είτε να διακόπτουν την πρόσβαση σε αυτόν για την εκτέλεση έργων συντήρησης ή/και με σκοπό τη βελτίωση/αλλαγή του Ιστότοπου. Η ΕΦΑ δεν ευθύνεται για καμία τροποποίηση, παύση ή διακοπή λειτουργίας του Ιστότοπου.

Γενικά

Η ΕΦΑ διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει οποιονδήποτε ή/και το σύνολο των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης. Οι χρήστες υποχρεούνται να ενημερώνονται για τους ισχύοντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης και θα θεωρείται ότι τελούν σε γνώση αυτών και ότι δεσμεύονται από τις αλλαγές από τη στιγμή που αυτές θα εμφανισθούν στον Ιστότοπο. Εάν κάποιος από τους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης κριθεί, για οποιονδήποτε λόγο, παράνομος, άκυρος ή μη εκτελεστός, ο συγκεκριμένος όρος θα θεωρηθεί ως μη υφιστάμενος, δίχως όμως να επηρεάζεται το κύρος των υπόλοιπων όρων.

Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστότοπου και η εν γένει χρήση αυτού διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που σχετίζεται με τον παρόντα Ιστότοπο αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας.
Υπεύθυνος λειτουργίας του Ιστότοπου είναι η ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ (Στρατηγού Μακρυγιάννη 2-4, 117 42, Αθήνα, τηλέφωνο: 2109240011, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: acropolisfriends@gmail.com), με την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας για οποιοδήποτε θέμα σε σχέση με τον Ιστότοπο.

TOP