Προσεχείς Δραστηριότητες

H ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ.