Εδώ θα μπορούσε να μπει κάποιος τίτλος

Σκοπός της Ένωσης είναι η συμπαράσταση και παροχή διευκολύνσεων προς όλους τους φορείς, οι οποίοι ασχολούνται με την μελέτη, την διαχείριση, την προστασία και αποκατάσταση της Ακροπόλεως Αθηνών και των αρχαιολογικών χώρων που την περιβάλλουν.

Οι φορείς είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών (ΕΦ.Α.Π.Α.), η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.) και το Μουσείο Ακρόπολης.

Άλλος στόχος της Ένωσης είναι η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών σε σχέση με την πολιτιστική κληρονομικά και ιδιαίτερα με την Αθηναϊκή Ακρόπολη, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

TOP