Μαρμαροτεχνίτες

Την Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2006, σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη αναμνήσεις και συγκίνηση, τιμήθηκαν από την Ένωση Φίλων Ακροπόλεως (ΕΦΑ), στο Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως, οκτώ µαρµαροτεχνίτες των αναστηλωτικών έργων της Ακρόπολης, που έχουν ήδη αποχωρήσει από την ενεργό δράση ή είναι υπό συνταξιοδότηση.

Στους τιµώµενους µαρµαροτεχνίτες επέδωσαν τιμητικό δίπλωμα και αναμνηστικά δώρα, η Αντιπρόεδρος της Ε.Φ.Α. ∆ρ. Έβη Τουλούπα και ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Μ.Α. Οµοτ. Καθ. Χ. Μπούρας.

 

  • YEAR 2006
TOP