Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο.

Επίσκεψη στα Έργα Ακροπόλεως

Η επίσκεψη έγινε σε 4 ομάδες.
Η επίσκεψη δεν πραγματοποιήθηκε λόγω πανδημίας

Επίσκεψη στο Επιγραφικό Μουσείο

Η επίσκεψη δεν πραγματοποιήθηκε λόγω τεχνικών προβλημάτων
Ομιλητές: Υπεύθυνοι του Ιδρύματος.
Διάλεξη του Επίτιμου Διευθυντή του Ε.Ι.Ε. κ. Παναγιώτη Μιχαηλάρη.

Επίσκεψη στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη

Έκθεση με θέμα: «Η κληρονομιά του Φραγκίσκου Μοροζίνι στην Κρήτη, την Αθήνα και τον Μοριά»

Επίσκεψη στο Μουσείο Ηρακλειδών

Επίσκεψη στην έκθεση με θέμα «Εύρηκα: Επιστήμη, Τέχνη και Τεχνολογία των Αρχαίων Ελλήνων»
Διάλεξη του Ομότιμου Καθηγητή Ε.Κ.Π.Α. κ. Θάνου Βερέμη.

Επίσκεψη στο Νομισματικό Μουσείο

Ομιλήτρια : κα Μίνα Γαλάνη,  Νομισματολόγος από το Νομισματικό Μουσείο (Ιλίου Μέλαθρον)